Servizos Ofertados
 • RESTAURANTES
 • HOTEIS
 • TALLERES( reparacion y compra-venda vehiculos)
 • TALLERES DE CARPINTERlA DE MADEIRA E DE ALUMINIO
 • PRANTA DE FORMIGONS E CEMENTOS
 • FARMACIA
 • GASOLINEIRA
 • SERVIZO DE TAXI
 • SERVIZO DE GRUAS (Todos tonelaxes)
 • SERVIZO DE EXCAVACIÓNS E ARRASTRES DE TERRAS
 • SERVIZO DE TRANSPORTES POR ESTRADA
 • SERVIZOS DE LIMPEZAS
 • COMERCIOS VENDA MENOR (paquetería, vestido, calzado, ferretería, menaxe, papeleria, mobles, electrodomésticos , florería, estanco, etc)
 • COMERCIOS DE ALIMENTACION (Carnicerias, pastelerias, produtos de mel)
 • COMERCIO MAIOR(Materiais de construción, fontaneria e carpintería)
 • MAIORlSTAS DE DlSTRlBUCION DE BEBIDAS, FROITAS E PIENSOS
 • FABRICAS(MOBLES, EMBUTIDOS E ENVASADO DE MEL)
 • EMPRESAS DE CONSTRUCION
 • AREA DE DESCANSO DE CAMIÓNS
 • PAISAXES
 • RUTAS DE SENDElRlSMO
 • OUTROS SERVIZOS:
  • Oficina de información Turistica
  • Centro Médico
  • Bancos e Caixas de Aforro
  • Servizos Municipais do Concello
  • Alberge de Peregrinos
A GudiñaA GudiñaA Gudiña
Estrada Xeral, 30
32540 A Gudiña. Ourense
Tel.988 421 195